Lag din egen sanntidsskjerm

Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten. Du kan nå lage din egen sanntidsskjerm i skjemaet nedenfor - helt gratis!

Lag din egen sanntidsskjerm som du kan koble på din egen informasjonsskjerm eller pc-skjerm, via en URL-lenke. Følg oppskriften nedenfor:

bilde sanntidsskjerm - Klikk for stort bilde

Du kan inkludere flere holdeplasser på hver skjermvisning

  • Hvis du ønsker å ha med flere holdeplasser i samme skjerm, kan du enkelt gjøre det ved inkludere flere holdeplasser i skjemaet. På selve skjermen vil det tydelig fremkomme hvilken holdeplass avgangen går fra.

Velg antall avganger/rader du ønsker å vise på skjermen

  • Du kan velge ulikt antall rader du ska vise på sanntidsskjermen, avhengig av skjermens størrelse, plassering fra publikum, plassering i rommet etc. Prøv deg frem med hva du føler er best i din situasjon, det er enkelt å bytte til flere/færre rader hvis du ønsker det. Du kan velge fra 5 til 50 avganger pr. skjerm.

Skill ut bussens kjøreretning fra "Destinasjon"

  • Merk at denne sanntidsskjermgeneratoren lager sanntidsskjerm for alle retninger bussen kjører på holdeplassen. Det er derfor ikke mulig å kun velge én retning av gangen eller splitte skjermen i ulike kjøreretninger. Velger du for eksempel holdeplass "Vågsbygd senter" vil sanntidsskjermen vise bussavgangene i begge retninger, fra byen og til byen. Du må derfor se på Destinasjon (på skjermen)  for å se hvilken retning bussen kjører.

FREMGANGSMÅTE FOR PRODUKSJON AV URL-LENKE TIL SANNTIDSSKJERM:

  1. Skriv inn navnet på ønsket holdeplass i tekstboksen (merk at det i noen tilfeller kan være noe "ventetid" før holdeplassforslaget dukker opp i tekstboksen. 
  2. Når du har funnet ønsket holdeplass, velger du denne fra søkeresultatet,
  3. Velg antall rader og trykk "Generer lenke".
  4. Trykk så på lenken som tar deg til den ferdig utformede sanntidsskjermen.
  5. Lagre lenken i nettleseren for senere bruk. Ev. kan du klikke på knappen "Kopier lenke" for å kopier lenken til utklippstavlen.

Generer link til holdeplasstavle

Valgte holdeplasser