Lag din egen sanntidsskjerm

Sanntidsinformasjon på skjermer i dine lokaler gjør det lettere for ansatte og besøkende å bli kjent med kollektivtilbudet som finnes i nærheten. Du kan nå lage din egen sanntidsskjerm i skjemaet nedenfor - helt gratis!

Lag din egen sanntidsskjerm som du kan koble på din egen informasjonsskjerm eller pc-skjerm, via en URL-lenke. Selve sanntidsskjermen lager du ved å skrive inn holdeplassnavn i feltet under "Generer link til holdeplasstavle" nedenfor. 

Følg "oppskriften":

Du kan inkludere flere holdeplasser på hver skjermvisning

  • Hvis du ønsker å ha med flere holdeplasser i samme skjerm, kan du enkelt gjøre det ved inkludere flere holdeplasser i skjemaet. På selve skjermen vil det tydelig fremkomme hvilken holdeplass avgangen går fra.

Velg antall avganger/rader du ønsker å vise på skjermen

  • Du kan velge ulikt antall rader du ska vise på sanntidsskjermen, avhengig av skjermens størrelse, plassering fra publikum, plassering i rommet etc. Prøv deg frem med hva du føler er best i din situasjon, det er enkelt å bytte til flere/færre rader hvis du ønsker det. Du kan velge fra 5 til 50 avganger pr. skjerm.

Skill ut bussens kjøreretning fra "Destinasjon"

  • Merk at denne sanntidsskjermgeneratoren lager sanntidsskjerm for alle retninger bussen kjører på holdeplassen. Det er derfor ikke mulig å kun velge én retning av gangen eller splitte skjermen i ulike kjøreretninger. Velger du for eksempel holdeplass "Vågsbygd senter" vil sanntidsskjermen vise bussavgangene i begge retninger,både fra byen og til byen. Du må derfor se på "Destinasjon" (på sanntidsskjermen)  for å se hvilken retning bussen kjører.

FREMGANGSMÅTE FOR PRODUKSJON AV URL-LENKE TIL SANNTIDSSKJERM:

  1. Skriv inn navnet på ønsket holdeplass i tekstboksen for "Søk etter holdeplasser"  
  2. Når du har funnet ønsket holdeplass, velger du denne fra søkeresultatet,
  3. Velg antall rader/avganger du ønsker å vise på skjermen og trykk "Generer lenke".
  4. Trykk så på lenken som tar deg til den ferdig utformede sanntidsskjermen.
  5. Lagre lenken i nettleseren for senere bruk. Ev. kan du klikke på knappen "Kopier lenke" for å kopier lenken til utklippstavlen.

Generer link til holdeplasstavle

Valgte holdeplasser